POMOĆU LJUBAVI / Odlomak iz romana “Knjiga” Vladislava Radaka

(Odlomak iz romana Knjiga Vladislava Radaka) (Photo By Hugovlad, DeviantArt)

Na nekadašnjim peronima sada žive i spavaju ljudi u čitavim improvizovanim ulicama gde je svaka kuća predstavljala jedno mesto za spavanje. Na gomilama su bile čitave porodice, odeljene od drugih nevelikim policama na kojima su naslagali svoje malo blago. Bilo je tu četkica za zube, polomljenih ogledala, konzervi sa učećerenim, pravim, voćem, par igračaka za decu, fotografije porodice, neki su imali luksuz još jednog para obuće, svečanih pantalona za, saznao sam, jednomesečne sastanke Varvara, te noževe koji su uglavnom služili za brijanje. Ponegde se video konac i igla, ćebad, među stamenijima luk i strela. Continue reading “POMOĆU LJUBAVI / Odlomak iz romana “Knjiga” Vladislava Radaka”

KNJIGA – Vladislav Radak / Budućnost u kojoj ne biste voleli da živite

Sledeća dobra knjiga najviše voli da vam preporuči ovakve knjige. Knjige za koje niko nije čuo, knjige koje nije objavio nijeden veliki izdavač. Potpuno anonimne i neafirmisane pisce, ali za koje se ispostavi da su pravo otkrovenje, i da zaslužuju sve prethodno nabrojano: i velikog izdavača, i dobru reklamu, i pažnju, i publicitet. Continue reading “KNJIGA – Vladislav Radak / Budućnost u kojoj ne biste voleli da živite”