SAVRŠENO SEĆANJE NA SMRT – Radoslav Petković / Okultni triler srpskog Umberta Eka


Savršeno sećanje na smrt je prvi put objavljeno 2008. u izdanju Stubova kulture. Ovo je Lagunino reizdanje. Iako dugo godina ništa nije objavio, reizdavanje Petkovićevog opusa koje je Laguna započela još 2014., dokazuje da je ovaj ninovac i nositelj mnogobrojnih književnih nagrada, i dalje jedan od najznačajnijih domaćih pisaca.

Autor nam Konstantinopolj i Vizantiju dočarava na jedan zaista čaroban način.

Radoslav Petković se već odavno pretvorio u jednog od najboljih savremenih srpskih pisaca, prirodnog nastavljača i nositelja prozne tradicije čijim su tokovima pripadale i takve veličine kao što su Crnjanski, Kiš i Pekić. Kao i u Vizantijskom internetu, esejističkoj prozi koju je objavio 2007., i u Savršenom sećanju na smrt, povest Vizantije imamo kao glavnu temu i okosnicu romana – samo još dublje i sveobuhvatnije razrađenu. Padu Konstantinopolja 1453., koji je u mnogome odredio sudbinu sadašnje Evrope, pripada najveći pripovedni tok knjige. Manji, uslovno rečeno usputni narativni tokovi se bave sudbinama izmišljenog lika kaluđera Filariona, kao i Plitona, istorijske ličnosti i jednog od najvećih vizantijskih filozofa, zaslužnog za upoznavanjem Zapadne Evrope sa spisima Platona. Kad se sve to spoji u jedan roman, dobijemo tipično Petkovićevsku smešu fikcije, istoriografije, eseistike i filozofije – neobično degutantnu, zabavnu i intelektualno izazovnu za svakog čitaoca.

Petković umnogome podseća na Umberta Eka. Savršeno sećanje na smrt je okultni triler, koji istoriju, religiju, magiju i fikciju objedinjuje kroz zanimljivi zaplet i obrte detektivskog karaktera. Kao što je i Eku u Imenu ruže, rešavanje jednog ubistva samo povod za dublje promišljanje i sveta i života, tako i Petković iste ciljeve ima kroz duhovnu misteriju koju njegovi junaci pokušavaju da reše. Pustolovine kroz koje nas vode Filarion i neoplatoničar Plotin, svojevrsno su i hodočašće, unutrašnji put ka besmrtnosti duše i dosezanju Božanskog.

Autor nam Konstantinopolj i Vizantiju dočarava na jedan zaista čaroban način. Kao čitaoci se susrećemo sa plejadom filozofa, vojskovođa, careva i likova običnih stanovnika hiljadugodišnjeg grada, koji se suočavaju sa turskom opsadom. Sukob Istoka i Zapada, sukob hrišćanstva i nadirućeg islama, aluzije na Platonove dijaloge, pitagorejsko učenje, starozavetne, novozavetne i apokrifne tekstove… Svega toga imamo u ovoj gromadi od romana.

Petković je erudita bez premca, šarmantan kao pisac, mudar kao čovek.

Na stranu to što nam Petković o padu Konstantinopolja pripoveda na uzbudljiv romaneskni način, i što nam svojim živopisnim oslikavanjem jedne civilizacije koja je trajala hiljadu godina, ozbiljno stoji nasuprot tvdrnjama mnogih zapadnjačkih vizantologa o dekadentnosti Vizantije – Petković nam kroz svoju Vizantiju, pruža duboki uvid u samu prirodu istorije, tu temeljnu i neuhvatljivu vremensku kategoriju koja određuje sudbine i ljudi kao pojedinaca i čitavih civilizacija. Savršeno sećanje na smrt i jeste priča o istoriji, o onoj istoriji kakvu su je gledali Špengler i Tojnbi – koja pokatkad, kao nekakvo samostalno živo biće stoji iznad i mimo ljudi. Bilo da nas intelektualno napreže kroz uporedno filtriranje Platonovog i Aristotelovog filozofskog sistema, ili da nas zabavlja ezoterijom kroz relaksirajuća digresivna poglavlja o Jejtsu i Arthuru Edvardu Vajtu – Petković je erudita bez premca, šarmantan kao pisac, mudar kao čovek.

Savršeno sećanje na smrt

Radoslav Petković

Izdavač: Laguna

Beograd 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *